ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση κάθε φοιτητή πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο καθηγητή με χαρακτηρισμό (Επιτυχία/Αποτυχία).  (βλ. ΕΔΩ)

Last modified: Wednesday, 23 October 2019, 2:02 PM