ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Οι Μέντορες αναλαμβάνουν την ενημέρωση,καθοδήγηση και γενική επίβλεψη των φοιτητών στο σχολείο και ειδικότερα την παροχή βοήθειας στον σχεδιασμό της διδασκαλίας που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές στην τάξη. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστο 10 διδακτικές ώρες μαθηματικά από καθηγητές του σχολείου και να πραγματοποιήσει τουλάχιστο 2 διδασκαλίες σε τάξη.

Το πότε, το πως και το σε ποια διδακτική ύλη θα πραγματοποιηθούν οι παρακολουθήσεις και οι διδασκαλίες αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του Μέντορα προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο και η ροή της ύλης στο μάθημα. Είναι προϋπόθεση όμως οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστο 10 διδασκαλίες μαθηματικών από καθηγητές του σχολείου πριν διδάξουν οι ίδιοι

  • Στην τελευταία διδασκαλία που θα πραγματοποιήσει κάθε φοιτητής οι Μέντορες αφού συμπληρώσουν ημερομηνία, σχολείο, όνομα φοιτητή και το όνομα τους στην φόρμα: Aksiologisi apo Ma8ites.pdf , θα την εκτυπώσουν σε αντίγραφα και θα την μοιράσουν στους μαθητές για να αξιολογήσουν τον φοιτητή. Στην συνέχεια θα τις τοποθετήσουν σε ένα φάκελο, θα τον σφραγήσουν και θα τον δώσουν στον φοιτητή για να τον παραδώσει στον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος.

  • Μετά το τέλος της πρακτικής των φοιτητών στο σχολείο οι Μέντορες στέλνουν ηλεκτρονικά* μέσω email στο siligard@uoc.gr συμπληρωμένη την αναφορά (Report)  Report Mentora.xlsx που θα αξιολογούν με χαρακτηρισμό (επιτυχία/αποτυχία) τους φοιτητές που επέβλεψαν. 
  • Μετά το τέλος της πρακτικής των φοιτητών στο σχολείο οι Μέντορες υπογράφουν λίστα με τις δραστηριότητες των φοιτητών ανά ημερομηνία (παράδειγμα/φόρμα τέτοιας λίστας βρίσκεται ΕΔΩ) και τις δίνουν στους φοιτητές να τις παραδώσουν στον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος.

____________________________________

* Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν είναι καθόλου δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αναφοράς (Report) θα πρέπει να ενημερώσουν τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος για την λάβει σε έντυπη μορφή

Last modified: Tuesday, 12 November 2019, 12:12 AM