ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Παρακολούθηση ενημερωτικών διαλέξεων από τον υπεύθυνο για το μάθημα καθηγητή πριν την έναρξη (ή και κατά τη διάρκεια της κατά περίπτωση) της πρακτικής άσκησης στο σχολείο.

 • Παρακολούθηση διδασκαλιών (τουλάχιστο 10 διδασκαλίες ο κάθε φοιτητής) που διεξάγουν καθηγητές του σχολείου σε πραγματικές συνθήκες μαθήματος στην τάξη. Η παρακολούθηση γίνεται μετά από συνεννόηση με τους Μέντορες.

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση τουλάχιστο δύο συνολικά εκπαιδευτικών ωρών διδασκαλίας ο κάθε φοιτητής σε πραγματικές συνθήκες μαθήματος στο σχολείο υπό την καθοδήγηση Μέντορα. Συνιστάται ισχυρά η χρήση ΤΠΕ κατά την διδασκαλία όποτε αυτό είναι δυνατόν με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει υποχρεωτικά 10 διδασκαλίες από καθηγητές του σχολείου πριν διδάξουν οι ίδιοι.
   
 • Παρακολούθηση και μαθητεία στο διοικητικό έργο του σχολείου και στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες.

 • Συνολική φυσική παρουσία στο σχολείο τουλάχιστο για 26 ώρες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
   
 • Λήψη (από τον Μέντορα) σφραγισμένου φακέλου με τις αξιολογήσεις μαθητών και παράδοση του στον υπεύθυνο καθηγητή.
 • Παράδοση στον υπεύθυνο καθηγητή υπογεγραμμένης (από τον Μέντορα) λίστας με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε στο σχολείο και πότε (ημερομηνία/διδακτική ώρα). Μία φόρμα τέτοιας λίστας υπάρχει ΕΔΩ
   
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση αναφοράς (Report) στην πλατφόρμα Moodle του μαθήματος:
  • Για μία  από τις υποχρεωτικές διδασκαλίες που παρακολούθησαν (βλ. ΕΔΩ)
  • Για μία από τις διδασκαλίες που πραγματοποίησαν (βλ. ΕΔΩ)

Στο αρχείο Erotiseis Report Foititwn.rtf  υπάρχουν οι ερωτήσεις που περιέχουν τα reports ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν τι θα πρέπει να προσέξουν στις διδασκαλίες που θα  παρακολουθήσουν/πραγματοποιήσουν.

Οι φοιτητές, οφείλουν να έχουν μαζί την φοιτητική τους ταυτότητα.

Last modified: Monday, 9 March 2020, 2:44 AM