ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΠΑΔΜ) πραγματοποιείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) με καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου (Μέντορες). Είναι μάθημα υποχρεωτικό προκειμένου για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ).

Η ΠΑΔΜ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 2019-2020 πραγματοποιείται με την έγκριση (αρ. πρωτ. 162849 Δ2/17-10-2019) του ΥΠΑΙΘ

Για να συμμετάσει ένας φοιτητής στην ΠΑΔΜ θα πρέπει να το δηλώσει στην γραμματεία του τμήματος (Ειρήνη Βλαχάκη) ξεχωριστά από την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων ώστε να γίνει έλεγχος ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων. Μετά τον έλεγχο (που συνήθως ολοκληρώνεται μερικές μέρες μετά το τέλος προθεσμίας δηλώσεων των μαθημάτων) η γραμματεία δίνει τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος τη λίστα με τους φοιτητές που θα να συμμετάσχουν στην ΠΑΔΜ

Ανακοίνωση για έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος για το μάθημα

Last modified: Thursday, 13 February 2020, 4:04 PM