ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΠΑΔΜ) πραγματοποιείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) με καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου (Μέντορες). Είναι μάθημα υποχρεωτικό προκειμένου για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ).

Η ΠΑΔΜ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 2019 πραγματοποιείται με την έγκριση (αρ. πρωτ. 162849 Δ2/17-10-2019) του ΥΠΑΙΘ

Ανακοίνωση για έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος για το μάθημα

Last modified: Wednesday, 23 October 2019, 2:10 PM