γραμματεία προπτυχιακών σπουδών του ΤΜΕΜ

Γραμματεία Κατεύθυνσης Μαθηματικών:

Τηλ +30 (2810) 39-3751 ή 39-3752, fax +30 (2810) 39-3725 ή 39-3881

 

Γραμματεία Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:

Τηλ +30 (2810) 39-3705 ή 39-3743, fax +30 (2810) 39-3810

 

Θέματα προπτυχιακών σπουδών: 

info@math.uoc.gr

» Glossary