Μέντορας

Εκπαιδευτικός του σχολείου ο οποίος αναλαμβάνει την ενημέρωση,καθοδήγηση και εποπτεία των φοιτητών αναφορικά με την διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης στο σχολείο. Οι Μέντορες αναλαμβάνουν:

  • Την ενημέρωση,καθοδήγηση και γενική επίβλεψη των φοιτητών στο σχολείο.
  • Την παροχή βοήθειας στον σχεδιασμό της διδασκαλίας που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές στην τάξη
  • Την παρακολούθηση της διδασκαλίας που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές στην τάξη
  • Την υποβολή ηλεκτρονικής αναφοράς (Report) και αξιολογήσεις μαθητών για την διδασκαλία των φοιτητών.
 
 
 

» Glossary