ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

General news and announcements
Separate groups: All participants
Showing 14 of 14 discussions
  Discussion Started by Group Replies Last post Created  
Αποτελέσματα μαθήματος
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Tue, 23 Jun 2020, 2:50 PM
Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Sun, 7 Jun 2020, 11:32 PM
Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Fri, 29 May 2020, 1:45 PM
Αποστολή λίστας δραστηριοτήτων και report μενοτρα
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Thu, 21 May 2020, 2:44 PM
Τηλεδιασκέψεις και Αξιολόγηση από μαθητές
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Mon, 11 May 2020, 3:55 AM
Πρακτικη στην διδασκαλία εν μέσω κορωνοΪού
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 8 Apr 2020, 1:36 AM
Ξεκινημα
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Sun, 8 Mar 2020, 10:20 PM
Παρασκευή 11 το πρωϊ συνάντηση στην Β201
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 4 Mar 2020, 11:01 PM
Ξεκινάμε σιγά σιγά ...
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 4 Mar 2020, 4:19 PM
Δήλωση προτίμησης σχολείου
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 19 Feb 2020, 3:35 PM
Δήλωση συμμετοχής στην πρακτική στη διδασκαλία
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Thu, 13 Feb 2020, 3:48 PM
Έχει ανοίξει η φόρμα δήλωσης σχολείων προτίμησης
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 12 Feb 2020, 2:24 PM
Επικοινωνία με τον διδάσκοντα για θέματα που αφορούν το μάθημα
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 12 Feb 2020, 2:20 PM
Διδασκαλία σε σχολεία εκτός νομού Ηρακλείου
Picture of Georgios Sylligardos
Georgios Sylligardos
0 Wed, 12 Feb 2020, 2:14 PM