ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος

Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος

by Georgios Sylligardos -
Number of replies: 0
ΑΜ
Απαιτήσεις Αξιολόγηση  Μέντορα Απαιτήσεις Λίστα Δραστ/των Απαιτήσεις Report Παρακολούθησης Απαιτήσεις Report Διδασκαλίας
5266 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ
2235 OK OK ΟΚ ΟΚ
5527 OK OK ΟΚ ΟΚ
5497   OK ΟΚ ΟΚ
5283 ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ
5240 ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ
5377   OK ΟΚ ΟΚ