ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος

Ενημέρωση σχετικά με το τρέχον status του μαθήματος

by Georgios Sylligardos -
Number of replies: 0

Θυμίζω ότι υπάρχουν οι εξείς απαιτήσεις για το μάθημα:

 

 

  • Γνωστοποίηση σε εμένα της λίστας δραστηριοτήτων φοιτητή/φοιτήτριας στο σχολείο . Μπορείτε να την βγάλετε μια φωτογραφία και να την επισυνάψετε μέσω moodle στο "επιπλέον υλικό που επιθυμείτε να παραθέσετε"  ή εναλλακτικά μπορεί να την στείλει ο Μέντορας στο email μου (siligard@uoc.gr)

 

  • Τη φόρμα Excel Report Mentora.xlsx τη στέλνει ο Μέντορας σε εμένα στο email μου (siligard@uoc.gr)

 

Μέχρι τώρα έχω τα ακόλουθα:

 

ΑΜ Απαιτήσεις Αξιολόγηση  Μέντορα Απαιτήσεις Λίστα Δραστ/των Απαιτήσεις
Report Παρακολούθησης
Απαιτήσεις Report Διδασκαλίας
5266 ΟΚ ΟΚ    
2235     ΟΚ  
5527     ΟΚ ΟΚ
5497     ΟΚ ΟΚ
5283 ΟΚ   ΟΚ ΟΚ
5240 ΟΚ   ΟΚ ΟΚ
5377        

 

Θυμίζω τέλος ότι προσωπικά μηνύματα προς εμένα που αφορούν το μάθημα να μου τα στέλνετε μέσω moodle (και όχι μέσω email) με βολεύει καλύτερα