ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποστολή λίστας δραστηριοτήτων και report μενοτρα

Αποστολή λίστας δραστηριοτήτων και report μενοτρα

by Georgios Sylligardos -
Number of replies: 0

Τη λίστα δραστηριοτήτων φοιτητή/φοιτήτριας στο σχολείο μπορείτε να την βγάλετε μια φωτογραφία και να την επισυνάψετε μέσω moodle στο "επιπλέον υλικό που επιθυμείτε να παραθέσετε"

Τη φόρμα Excel Report Mentora.xlsx τη στέλνει ο Μέντορας σε εμένα στο email μου (siligard@uoc.gr)

Θυμίζω ότι προσωπικά μηνύματα προς εμένα που αφορούν το μάθημα να μου τα στέλνετε μέσω moodle (και όχι μέσω email) με βολεύει καλύτερα