Επιπλέον υλικό που επιθυμείτε να παραθέσετε (Προαιρετικό)

Μπορείτε να παραθέσετε π.χ. παρουσιάσεις σε λογισμικό που χρησιμοποιήσατε στην τάξη  (σκαναρισμένες σημειώσεις σας, Powerpoint file, Geogebra file κλπ) . Max μέγεθος αρχείου: 8mb