Πέ 16 Μαΐου 2019: Πληρότητα

Είδαμε την έννοια της ακολουθίας Cauchy σε μετρικούς χώρους και τη σχέση της με τις συγκλίνουσες ακολουθίες. Ένας μετρικός χώρος λέγεται πλήρης αν κάθε ακολουθία Cauchy συγκλίνει στο χώρο αυτό. Είδαμε πολλά παραδείγματα μετρικών χώρων που είναι πλήρεις καθώς και παραδείγματα που δεν είναι.

Last modified: Friday, 17 May 2019, 5:44 PM