Τε, 18 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: Περισσότερα για λίστες, ανακυκλώσεις, παραδείγματα.