Δε, 16 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: λίστες και ανακύκλωση for