Τε, 11 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: συνέχεια με if και λίστες