Τε, 4 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: strings, λογικοί τύποι, αναπαράσταση αριθμών, slices, format