Δε, 2 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: Πώς δουλεύουμε τις ασκήσεις σε python. Εισαγωγή στην python.