Δε, 6 Δεκ. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: επεξεργασία δεδομένων από ένα αρχείο csv