Δε, 4 Δεκ. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: υπολογισμός αποστάσεων πάνω σε γραφήματα