Τε, 29 Νοε. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: γραφήματα και η αναπαράστασή τους στον υπολογιστή