Δε, 27 Νοε. 2017, Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: επεξεργασία ενός μεγάλου αρχείου για τους Ολυμπιακούς αγώνες