Δε, 20 Νοε. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: Ένα μεγάλο πρόγραμμα για "τηλεφωνικό κατάλογο"