Τε, 15 Νοε. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: Μια αναδρομική συνάρτηση. Λεξικά.