Δε, 13 Νοε. 2017, Ημερολόγο μαθήματος, Τμ. Α: Η μέθοδος ταξινόμησης (sorting) bubble-sort