Τε, 1 Νοε. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: παραδείγματα συναρτήσεων και αναδρομικές συναρτήσεις