Δε, 23 Οκτ. 2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: Ένα μεγάλο παράδειγμα με λίστες