Τε, 27-9-2017: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Α: Συνέχεια στη χρήση της γραμμής εντολών (command line)

Σήμερα συνεχίσαμε αυτά που λέγαμε τη Δευτέρα. Ξαναείδαμε κάποια πράγματα και είδαμε και μερικά νέα για τη γραμμή εντολών (command line). Ξεκαθαρίσαμε επίσης το πού μπορείτε να εξασκηθείτε για το command line (δείτε το ημερολόγιο της Δευτέρας).

Συνοπτικά σήμερα είδαμε πώς μπορούμε να

 1. Μετονομάσουμε ένα αρχείο (εντολή mv oldname newname) ή να το μεταφέρουμε σε ένα άλλο κατάλογο (εντολή mv filename newdirectory).
 2. Δημιουργήσουμε ένα νέο κατάλογο (εντολή mkdir directoryname).
 3. Είδαμε διάφορες μορφές του προγράμματος ls, όπως την ls -l, ls -R, ls -lt, ls -lR.
 4. Πώς μπορούμε να δούμε όλα τα αρχεία και directories που "κρέμονται" κάτω από ένα directory χρησιμοποιώντας την εντολή tree <directory name>.
 5. Πώς χρησιμοποιούμε την εντολή wc η οποία μετράει γραμμές, λέξεις και γράμματα σε ένα αρχείο κειμένου.
 6. Στείλουμε το output μιας εντολής σε ένα αρχείο (π.χ. ls > filename) ή να προσθέσουμε το output μιας εντολής στο τέλος του αρχείου, κρατώντας τα προηγούμενα περιεχόμενα του αρχείου αυτού (εντολή π.χ. ls >> filename).
 7. Περιγράψουμε με συντομογραφία ορισμένες κοινές θέσεις στο δέντρο των αρχείων: .. για τον κατάλογο πάνω από τον τρέχοντα κατάλογο, . για τον τρέχοντα κατάλογο, ~ για το home directory του χρήστη (συνήθως η θέση /home/username, αλλά όχι πάντα).
 8. Βρούμε πληροφορίες για μια εντολή (εντολή π.χ. man command-name).

Μπορείτε να διαβάσετε από (εναλλακτικά):

 1. Τη σελίδα αυτή.
 2. http://linuxcommand.org/lc3_learning_the_shell.php (τα πρώτα 7, αγγλικά)
 3. http://conqueringthecommandline.com/book/_single-page (Chapter 1, αγγλικά)
 4. Το πρώτο κεφάλαιο εδώ.

Συνδεθείτε στα συστήμα του Πανεπιστημίου για να εξασκήσετε τις εντολές αυτές. Δείτε εδώ.

Last modified: Wednesday, 27 September 2017, 7:19 PM