Αξιολόγηση

Ο βαθμός του μαθήματος B θα υπολογιστεί από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος T και τον βαθμό των ασκήσεων εργαστηρίου E.

Θα έχουμε 3 εξετάσεις εργαστηρίου (στις 17/10/201714/11/2017 και 12/12/2017)

Το τελικό διαγώνισμα παίρνει 6 βαθμούς και οι εργαστηριακές εξετάσεις συνολικά 4 βαθμούς. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: B = E + T . Ο ίδιος τύπος υπολογισμού του τελικού βαθμού ισχύει και για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου καθώς και για κάθε έκτακτη εξεταστική που μπορεί να δοθεί.

Όσοι έχουν βαθμό εργαστηρίου σε γλώσσα προγραμματισμού Python τα τελευταία δύο έτη (χειμερινό εξάμηνο του 2015 ή 2016), μπορούν να τον διατηρήσουν εάν θέλουν. Για όποιον όμως συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον εξέταση εργαστηρίου αυτό το εξάμηνο ο βαθμός εργαστηρίου προηγούμενου έτους δεν θα ληφθεί υπόψιν.

Βαθμοί εργαστηρίου από τα προηγούμενα δύο έτη

Όσοι φοιτητές έχουν ξαναπάρει το μάθημα το 2015-16 ή το 2016-17 μπορούν να διατηρήσουν τον εργαστηριακό τους βαθμό. Αν κάποιος φοιτητής (όχι πρωτοετής φυσικά) δε δώσει καμία εργαστηριακή εξέταση τότε θα αναζητηθεί από τους διδάσκοντες ο παλαιός του εργαστηριακός βαθμός (ισχύει μόνο για τα δύο προαναφερθέντα έτη) και θα χρησιμοποιηθεί στη φόρμουλα υπολογισμού του βαθμού. Όποιος παλαιός φοιτητής δώσει έστω και μία εργαστηριακή εξέταση χάνει αυτόματα το δικαίωμα αυτό και θα μετρήσει ο νέος εργαστηριακός του βαθμός.

Bonus από εβδομαδιαίες ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις (προγράμματα) τα οποία θα πρέπει να γράφετε στο εργαστήριο ή στο σπίτι σας, και να τα υποβάλλετε μέχρι κάποια προθεσμία. Ο βαθμός από τα προγράμματα αυτά (μέχρι 1 μονάδα) θα προστίθεται στον βαθμό του μαθήματος Β εφόσον το Β είναι τουλάχιστον 4.

Last modified: Monday, 26 February 2018, 1:08 PM