Τε, 13 Δεκ. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: Εισαγωγή στην HTML

Σήμερα κάναμε μια σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα HTML, που είναι η γλώσσα στην οποία περιγράφονται οι ιστοσελίδες που βλέπουμε στο internet. Όποια σελίδα ανοίγετε στο browser σας (Firefox, Chrome, κλπ) είναι, κυρίως, ένα αρχείο σε HTML που έρχεται από τον server στον υπολογιστή σας και ο υπολογιστής σας αναλαμβάνει να το "δείξει" όπως πρέπει στην οθόνη σας. (Πατήστε Control-U σε κάποια σελίδα για να δείτε το source, τη σελίδα δηλ. όπως είναι γραμμένη σε HTML.)

Ακολουθήσαμε κυρίως το tutorial που θα βρείτε στο https://www.w3schools.com/html/.

Last modified: Wednesday, 13 December 2017, 7:48 PM