Τε, 22 Νοε. 2017: Ημερολόγιο Μαθήματος, Τμ. Α: βελτίωση του προγράμματος για τηλεφωνικό κατάλογο

Σήμερα βελτιώσαμε το πρόγραμμα που είχαμε φτιάξει τη Δευτέρα για τηλεφωνικό κατάλογο. Μερικές από τις αλλαγές που κάναμε:

  1. Αλλάξαμε τη δομή της βάσης δεδομένων Person. Δεν είναι πλέον ένα λεξικό από λίστες αλλά ένα λεξικό από λεξικά. Προσθέσαμε και ένα πεδίο ακόμη στο λεξικό του κάθε ατόμου, το μικρό του όνομα. Το κλειδί τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε, όχι απαραίτητα το μικρό όνομα του ατόμου.
  2. Γράψαμε τη συνάρτηση inputd η οποία διαβάζει (όπως η input) ένα string από το χρήστη αλλά αν ο χρήστης πατήσει απλώς Enter τότε επιστρέφεται μια default (προεπιλεγμένη) τιμή και όχι το κενό string. Αυτό κάνει το πρόγραμμα πολύ πιο εύχρηστο.
  3. Η συνάρτηση menu άλλαξε ριζικά. Δεν υπάρχουν πλέον μέσα σε αυτή αναλυτικά όλες οι λειτουργίες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Αυτές έχουν όλες μαζευτεί στη μεταβλητή fnc που είναι μια λίστα από λεξικά, ένα λεξικό για κάθε λειτουργία. Κάθε τέτοιο λεξικό έχει τρία πεδία: το "text" που είναι η περιγραφή της λειτουργίας, το "letter" που είναι το γράμμα που πρέπει να δώσει ο χρήστης για να επιλεγεί αυτή η λειτουργία και το "function" που είναι η συνάρτηση που πρέπει να εκτελεστεί για να διεκπεραιωθεί η λειτουργία.
  4. Προσθέσαμε τη λειτουργία delete για διαγραφή μιας εγγραφής του καταλόγου.
  5. Αλλάξαμε τη συνάρτηση showperson ώστε να δείχνει τα πάντα στοιχισμένα ωραία.

Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία μορφή του προγράμματος από εδώ, όπως και το αρχείο mydata1.txt. Αποθηκεύστε τα στον ίδιο κατάλογο.

Last modified: Wednesday, 22 November 2017, 6:23 PM