ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου,

Ομιλητής: Κώστας Νικηφόρος

Τίτλος: Επιλύσιμες ομάδες

 Ώρα 9-11

Πέμπτη , 3η Νοεμβρίου,

 Ομιλήτρια :Ελπίδα Τσιντάρη

 Τίτλος: Αναγωνγισιμότητα  σε περιοχές μονοσήμαντης ανάλυσης.

 Ώρα, 9-11

 Ομιλητής: Δημήτρης Καλοψικάκης

 Τίτλος: Τα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας

Ώρα 11-13